Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

THÔNG TIN DÀNH CHO BẠN ĐỌC MUA BỘ SÁCH TIẾNG NHẬT CHO MỌI NGƯỜI - MINNA NO NIHONGO
Cập nhật ngày: 25/11/2014

Nhà Xuất Bản Trẻ được chính thức độc quyền xuất bản bộ giáo trình “Minna no Nihongo” tại Việt Nam từ năm 2010. “Minna no Nihongo” là bộ giáo trình sơ cấp dành cho những ai muốn tìm hiểu về tiếng Nhật rất thông dụng tại Châu Á và Việt Nam. Sách được xuất bản với Bản tiếng Nhật, Bản dịch nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu học và dạy tiếng Nhật tại Việt Nam.

Mọi bản sách thuộc bộ sách Minna no Nihongo trên thị trường Việt Nam - không mang logo Nhà xuất bản Trẻ đều là sách vi phạm bản quyền của Nhà xuất bản Trẻ. Trong thời gian sắp tới, Nhà xuất bản Trẻ sẽ phối hợp cùng công ty 3A (công ty đã bán bản quyền bộ sách này cho Nhà xuất bản Trẻ tại Việt Nam) để bảo vệ bản quyền bộ sách này theo đúng luật sở hữu trí tuệ. 

Nhà xuất bản Trẻ mong bạn đọc và các trường, trung tâm học ngoại ngữ khuyến cáo học viên sử dụng sách có bản quyền, để đảm bảo lợi ích cho bạn đọc.

Bộ sách giáo trình này vẫn đang được Nhà xuất bản Trẻ tiếp tục phát hành, những tựa mới trong bộ này gồm: 1. Minna no Nihongo Shokyu: Kanji (I &II) 2. Minna no Nihongo Shokyu: Chokai Tasuku (I&II)3. Minna no Nihongo Chukyu: Honyaku Bunpo Kaisetsu Vetonamugo-ban (I&II) 4. Tanki Shuchu Shokyu Nihongo Bunpo Somatome Point 20.

NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

Các Tin Tức Khác