Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Thông báo về sự cố của diễn đàn NXB Trẻ
Cập nhật ngày: 17/05/2010

Do tình hình máy chủ của diễn đàn gặp sự cố, nên diễn đàn nhà xuất bản Trẻ sẽ tạm thời ngưng hoạt động.

Chúng tôi sẽ nhanh chóng khôi phục lại diễn đàn trong thời gian sớm nhất. Để các thắc mắc của thành viên vẫn được tiếp nhận vào địa chỉ email: truyenthong.nxbtre@gmail.com.

 
Rất mong các thành viên và bạn đọc thông cảm với sự cố ngoài ý muốn này.
 
NXB Trẻ
Các Tin Tức Khác