Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Thông báo kết quả cuộc thi tuyển dịch giả cho Insight out
Cập nhật ngày: 10/08/2018

Bản dịch của bạn Phạm Thị Quế Anh đã lọt vào mắt xanh của Ban biên tập, cho đợt tuyển dịch giả của quyển sách Insight Out: Get Ideas Out of Your Head and Into the World của tác giả Tina Seelig. 


Nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng cảm ơn tất cả các dịch giả đã gửi bài tham gia cuộc tuyển chọn dịch giả cho sách.


Do các bản dịch có chất lượng cao đồng đều, việc chọn ra chỉ một dịch giả cho cuốn sách này sẽ dựa trên các tiêu chí của Nhà xuất bản, liên quan đến bản sách gốc.


Với các bạn đã gửi bản dịch có chất lượng khá tốt khác, chúng tôi sẽ liên hệ để mời cho các dự án sau, phù hợp với văn phong dịch của từng dịch giả.


Trân trọng và cảm ơn các bạn đã cộng tác cùng Trẻ!

Các Tin Tức Khác