Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Thế giới C
Cập nhật ngày: 07/11/2011

Cuốn tiểu thuyết khi còn ở dạng bản thảo có tựa là Computer, sau đổi thành Thế giới C (NXB Trẻ). C là Computer - máy tính.

Tác giả và cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình - Ảnh: V.Q.

Một thế giới nằm trong chiếc máy tính, như một ô hình chữ nhật nhỏ bé nhưng đi hoài không hết. Và, một người viết trẻ, khi ngồi trước máy tính là bắt đầu hành trình kiến tạo thế giới của mình. Viết. Nhảy cóc từ máy tính này đến máy tính khác, từ folder (thư mục) này đến folder khác, và từng file (tập tin) kéo dài từ một đến chừng vô tận.

Trong (trên) máy tính cô gái đang viết, nhưng người ngoài nhìn vào không biết cô đang làm gì, đang viết gì. Khi cô gái mất tích, mọi liên kết trên mạng bị gián đoạn, không ai hiểu chuyện gì: cô gái mất tích thật không, tìm kiếm cô bằng cách nào? Các tuyến nhân vật thoạt trông khá rời rạc, nhưng rồi thấy tất cả bỗng link (kết nối) vào nhau, đó là một thao tác có ý thức viết mới của cây bút trẻ Vũ Lập Nhật (sinh năm 1990).

T.N.T.

(Nguồn: Tuổi Trẻ)

Các Tin Tức Khác