Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn Sử
Cập nhật ngày: 06/05/2010

BÀI 23 KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975)

I. Miền bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, ra sức chi viện cho miền Nam

 • Sau hai năm 1973 – 1974, miền Bắc cơ bản khôi phục xong các cơ sở kinh tế, hệ thống thủy nông, giao thông vận tải, công trình giáo dục, y tế …kinh tế có bước phát triển.
 • Thực hiện nghĩa vụ hậu phương: trong hai năm 1973 – 1974 đưa vào miền Nam, Lào, Campuchia gần 20 vạn bộ đội, hàng vạn thanh niên xung phong, 26 tấn vũ khí, đạn dược…
 • Năm 1975, đưa vào miền Nam 57000 bộ đội và hàng chục vạn tấn vật chất.

II. Miền Nam đấu tranh chống địch “bình định – lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hòan tòan

1. Âm mưu và hành động mới của Mĩ và chính quyền Sài Gòn sau Hiệp định Pari

 • Sau Hiệp định Pari, Mĩ vẫn giữ lại hơn 2 vạn cố vấn quân sự, lập ra Bộ chỉ huy quân sự, tiếp tục viện trợ quân sự, kinh tế cho chính quyền Sài Gòn.
 • Chính quyền Sài Gòn phá họai Hiệp định, huy động tòan bộ lực lượng thực hiện chiến dịch tràn ngập lãnh thổ hành quân bình định – lấn chiếm” vùng giải phóng của ta. Đây thực chất là hành động tiếp tục chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Nichxơn.

2. Cuộc đấu tranh của quân dân ta

 • Thực hiện nghị quyết Hội nghị 21, quân dân miền Nam đánh trả và chủ động tấn công địch mở rộng vùng giải phóng. Tiêu biểu là chiến thắng trong chiến dịch Đường 14 – Phước Long (12 - 1974 đến 1 - 1975) ta giải phóng đường 14 và tỉnh Phước Long…
 • Phối hợp với quân sự, nhân dân miền Nam đẩy mạnh đấu tranh trên mặt trận chính trị, ngọai giao tố cáo Mĩ và chính quyền Sài Gòn vi phạm Hiệp định…Đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống, phát triển nguồn dự trữ chiến lược ở các vùng giải phóng.

III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành tòan vẹn lãnh thổ tổ quốc

1. Chủ trương, kế họach giải phóng miền Nam

 • Cuối 1974 đầu 1975, căn cứ vào tình hình so sánh lực lượng thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng. Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra kế họach giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 – 1976 và nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời cơ” và chỉ rõ “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”.

2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975

v     Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 diễn ra gần hai tháng từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 2 tháng 5 - 1975 qua 3 chiến dịch lớn:

   a. Chiến dich Tây nguyên(4 - 3 đến 24 - 3 - 1975)

 • Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng, cả ta và địch đều cố nắm giữa. Do nhận định sai hướng tiến công của quân ta, địch chốt giữ ở đây một lực lượng mỏng, bố phòng sơ hở. Căn cứ vào đó, Bộ chính trị Trung ương Đảng quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm.
 • Ngày 10 - 3 - 1975, ta tấn công Buôn Ma Thuột và giành thắng lợi, ngày 12 - 3 - 1975 địch phản công nhưng thất bại… hàng ngũ rối loạn.
 • Ngày 14 - 3 - 1975, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút quân khỏi Tây Nguyên về giữ vùng duyên hải miền Trung. Trên đường rút chạy bị quân ta truy kích tiêu diệt.
 • Ngày 24 - 3 - 1975, ta giải phóng Tây Nguyên.

v     Ý nghĩa  Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đọan mới: từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển thành Tổng tiến công chiến lược trên tòan chiến trường miền nam.

  b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (21 - 3 đến 29 - 3 - 1975)

 • Nhận thấy thời cơ chiến lược đến nhanh, Bộ Chính trị có quyết định kịp thời kế họach giải phóng miền Nam, trước hết tiến hành chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng.
 • Ngày 21 – 3, ta tấn công và chặn đường rút lui, hình thành thế bao vây địch trong thành phố. Ngày 26 - 3 giải phóng Huế và tỉnh Thừa Thiên. Đà Nẵng bị cô lập.
 • Sáng 29 - 3 ta đánh và giải phóng Đà Nẵng (lúc 15  giờ).
 • Cùng thời gian trên, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 quân dân ta làm chủ các tỉnh còn lại ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên và một số tỉnh Nam Bộ.

v     Ý nghĩa: Chiến thắng Huế - Đà Nẵng gây nên tâm lí tuyệt vọng trong chính quyền Sài Gòn đưa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân ta tiến lên một bước mới với sức mạnh áp đảo.

  c. Chiến dịch Hồ Chí Minh (26 - 4 đến 30 -  4 - 1975)

 • Sau thắng lợi Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng. Bộ chính trị quyết định “tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kĩ thuật, vật chất giải phóng miền Nam trước mùa mưa”, chiến dịch giải phóng Sài Gòn được mang tên “Chiến dịch Hồ Chí Minh”.
 • Trước khi chiến dịch giải phóng Sài Gòn ta tấn công Phan Rang (16 - 4) và Xuân Lộc (21 - 4).
 • Ngày 21 - 4 - 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức.
 • 17 giờ ngày 26 - 4 - 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu, 5 cánh quân của ta vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngòai tiến vào trung tâm Sài Gòn chiếm các cơ quan đầu não của chúng.
 • 10 giờ 45 phút ngày 30 - 4 - 1975, xe tăng ta tiến vào dinh Độc Lập, bắt tòan bộ Nội các Sài Gòn. Tổng thống Dương Văn Minh vừa lên chức Tổng thống ngày 28 - 4 đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
 • 11 giờ 30 cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh.
 • Đến 2 - 5 - 1975, miền Nam hòan tòan giải phóng. Châu Đốc là tỉnh cuối cùng được giải phóng.

             I.      Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975)

1.      Ý nghĩa

§         Kết thúc 21 năm chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc từ sau cách mạng tháng Tám. Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta. Hòan thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.

§         Mở ra kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

§         Tác động đến tình hình nước Mĩ và thế giới, cổ vũ phong trào cách mạng thế giới nhất là phong trào giải phóng dân tộc.

2.      Nguyên nhân thắng lợi

§         Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo…phương pháp đấu tranh linh hoạt.

§         Truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam đã được Đảng phát huy cao độ trong cuộc kháng chiến.

§         Do miền Bắc là hậu phương vững vàng và làm tốt nghĩa vụ hậu phương chi viện cho miền Nam.

§         Do sự đoàn kết của ba nước Đông Dương.

§         Giúp đỡ Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác.

§         Phong trào phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Mĩ và trên thế giới.

Các Tin Tức Khác
TRỤ SỞ CHÍNH
CHI NHÁNH HÀ NỘI
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
CHI NHÁNH ĐÔNG NAM BỘ
Chi nhánh Đồng Tháp
Cửa hàng giới thiệu sách NXB Trẻ
Gian hàng NXB Trẻ tại Đường sách HCM
TRUNG TÂM SÁCH CŨ - Giá ưu đãi

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

© 2016 NXB Trẻ. All Rights Reserved. Powered by BizMaC