Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

ÔN LẠI NHỮNG TRANG SỬ VIỆT
Cập nhật ngày: 20/08/2020

NXBTRE - Nhìn lại 4.000 năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta phải chiến đấu chống ngoại xâm gần như thường xuyên và đã chiến thắng oanh liệt. Để có được quyền tự do và độc lập, dân tộc ta, từ buổi đầu dựng nước đến nay đã đổ biết bao xương máu. Những người con đã hy sinh vì Tổ Quốc, bao giờ cũng được các thế hệ sau ngưỡng mộ và ghi nhớ công ơn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắc nhở rằng: “Lịch sử nước ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào về những trang sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng”.

Trong chiều hướng ấy, nhà thơ Lê Minh Quốc cố gắng thực hiện tập sách Danh nhân quân sự Việt Nam - với mục đích ôn lại những trang sử chiến đấu oanh liệt đã làm rạng rỡ non sông, đất nước ta.

Đó là danh tướng Ngô Quyền - người chỉ huy tài ba đã chôn vùi quân Nam Hán năm 938 trên dòng sông Bạch Đằng với chiến thuật đóng cọc dưới lòng sông và đã chiến thắng vẻ vang giặc ngoại xâm phương Bắc chấm dứt 1.000 năm đen tối của thời kỳ Bắc thuộc. Là anh hùng Đinh Bộ Lĩnh - người có công dẹp loạn 12 sứ quân để thống nhất đất nước (968). Là Lê Hoàn - người đã chỉ huy cuộc kháng chiến đánh tan đại quân Tống (981).

Là Lý Thường Kiệt với lối đánh chủ động tấn công, đánh phủ đầu để phá tan âm mưu bành trướng của giặc Tống. Là danh tướng Trần Hưng Đạo ba lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh bại giặc Nguyên Mông đã từng sải vó ngựa suốt từ châu u sang châu Á mà không ai dám đối địch… và còn rất nhiều danh nhân quân sự khác xứng đáng cho thế hệ sau học tập.

Một quyển sách có giá trị lịch sử và văn học, với nghệ thuật viết theo lối kể chuyện và được tổng hợp dữ liệu công phu, hấp dẫn.

Các Tin Tức Khác