Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Nói chuyện toàn cầu hóa
Cập nhật ngày: 18/11/2013

“Con đường ăn theo suy nghĩ rất dễ, con đường tự mình chiêm nghiệm những vấn đề xã hội để tự mình rút ra những kết luận cho riêng mình mới khó.

Nhưng chính quá trình này đã giúp xã hội không rơi vào chỗ tù đọng, giúp Copernicus đưa ra lý thuyết Trái đất quay quanh Mặt trời...”. Nhà báo Nguyễn Vạn Phú đã dẫn lại một ý trong bài viết của mình trên báoTuổi Trẻ để giới thiệu tập sách mới của ông: Nghịch lý toàn cầu hóa - Vàng và hai cô gái (NXB Trẻ).

Sách là tập hợp các bài báo tác giả từng công bố, những lưu ý về việc độc lập suy nghĩ hay rập khuôn theo cái có sẵn chính là một “cái tứ” đắt giá khi nói về cách ứng xử với toàn cầu hóa ngay từ buổi đầu khi khái niệm này được lan tỏa trên nhiều quốc gia. Tập sách có phân nửa dung lượng đề cập các vấn đề của Việt Nam - từ những vấn đề rất thiết thân với chén cơm manh áo của người dân đến các góp ý, phân tích quý báu dành cho những nhà thiết kế chính sách: Các kiểu nợ xấu, Nhà nước trong thời toàn cầu hóa, Nội lực nằm ở cơ chế...; có cả những đề xuất có tính phản biện với các cách tiếp cận thông thường của chuyên gia kinh tế quốc tế, như bài “Từ bỏ tư duy đuổi kịp”.

Theo LAM ĐIỀN - Báo Tuổi Trẻ

Các Tin Tức Khác