Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Nâng cao kỹ năng lập luận và thuyết phục
Cập nhật ngày: 18/05/2020

Muôn màu lập luận nằm trong tủ sách Tiếng Việt giàu và đẹp vừa được NXB Trẻ ra mắt bạn đọc, cung cấp những kiến thức nền về lập luận với các ví dụ minh họa và nhiều dẫn chứng sinh động từ thực tế.

Bạn đọc quan tâm ở mọi trình độ có thể dễ dàng tiếp cận và ứng dụng những kiến thức lập luận được phân tích kỹ lưỡng trong sách để ứng dụng vào việc học tập, công việc cũng như đời sống thường ngày. Những kiến thức sách cung cấp có tính ứng dụng cao, tạo thói quen và củng cố tư duy phản biện, hữu ích cho học sinh, sinh viên.

Tác giả, GS-TS Nguyễn Đức Dân cũng đề cập một phần quan trọng trong sách là việc chúng ta lập luận khi tranh luận về những điều khoản trong một văn bản pháp lý, trong một hợp đồng thương mại, hay tranh tụng tại tòa án; các đại biểu quốc hội tranh luận khi thông qua hay bác bỏ một đạo luật.

Một trong những lý do khiến chúng ta không có nhiều luật sư đủ khả năng tranh tụng tại một tòa án quốc tế, như nhiều người đã nhận xét, là năng lực lập luận còn yếu kém. GS-TS Nguyễn Đức Dân từng ra mắt nhiều ấn phẩm liên quan đến ngôn ngữ như Nỗi oan thì, là, mà; Từ câu sai đến câu hay;  Logic - ngữ nghĩa từ hư tiếng Việt.

QUỲNH YÊN/ Sài Gòn Giải phóng

Các Tin Tức Khác