Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Năm chỉ số IQ tài chính
Cập nhật ngày: 21/04/2009

Có năm chỉ số IQ tài chính cơ bản là: IQ tài chính #1: Kiếm nhiều tiền hơn. IQ tài chính #2: Bảo vệ tiền của bạn. IQ tài chính #3: Lên kế hoạch cho tiền. IQ tài chính #4: Tạo đòn bẩy cho tiền. IQ tài chính #5: Cải thiện thông tin tài chính.

Sự thông minh tài chính và chỉ số IQ tài chính

Hầu hết chúng ta biết rằng một người với chỉ số năng lực trí tuệ 130 điểm được xem là thông minh hơn người đạt 95 điểm. Điều này tương tự đối với chỉ số IQ tài chính. Bạn có thể là một thiên tài khi bàn về sự thông minh trong học thuật nhưng có thể chỉ là một đứa trẻ khi nói đến sự thông minh tài chính.

Tôi thường được hỏi, “Sự khác nhau giữa thông minh tài chính và chỉ số IQ tài chính là gì?” Câu trả lời của tôi như sau: “Sự thông minh tài chính là một bộ phận của năng lực trí tuệ mà chúng ta sử dụng để giải quyết những

vấn đề tài chính. Chỉ số IQ tài chính dùng để đo lường sự thông minh đó. Nó là cách chúng ta lượng hóa sự thông minh tài chính. Ví dụ, nếu tôi kiếm được 100.000 đôla và trả 20 phần trăm thuế, tôi sẽ thông minh hơn so với người cũng kiếm được 100.000 đôla nhưng phải trả tới 50 phần trăm thuế.”

Trong ví dụ này, người kiếm được 80.000 đôla ròng sau thuế có chỉ số IQ tài chính cao hơn người kiếm được 50.000 đôla ròng sau thuế. Cả hai đều có sự thông minh tài chính nhưng người mà giữ lại được nhiều tiền hơn có chỉ số IQ tài chính cao hơn.

 

(trích "Dạy con làm giàu 13")

Các Tin Tức Khác