Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Marketing 4.0 của Philip Kotler bị dịch lậu
Cập nhật ngày: 12/07/2017

Hiện nay NXB Trẻ phát hiện trên trang facebook mang tên Nguyễn Ngọc Hưng đang dịch và chia sẻ cuốn sách Marketing 4.0 của Philip Kotler một cách bất hợp pháp. Trang Facebook này cũng kết nối với trang của công ty Yeah1Network cho bản dịch này. Đây là một hành động vi phạm bản quyền một cách nghiêm trọng Theo Luật sở hữu trí tuệ và Công ước Berne

NXB Trẻ đã mua bản quyền cuốn Marketing 4.0 của Philip Kotler. Quyển sách đang trong quá trình dịch để chuẩn bị xuất bản. 

Bất cứ cá nhân hoặc đơn vị nào dịch và phát hành cuốn sách này đều là vi phạm bản quyền. NXB Trẻ sẽ có những biện pháp cần thiết để xử lý theo đúng luật Sở hữu trí tuệ và Công ước Berne.

Hi vọng bạn đọc chia sẻ thông tin này, cũng như là một cách ủng hộ sách có bản quyền chính thống từ các Nhà xuất bản.

NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

Các Tin Tức Khác