Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

LUẬT SƯ NGUYÊN NGỌC BÍCH - NGƯỜI VIẾT SÁCH
Cập nhật ngày: 16/03/2023

Là một trong những luật sư Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp Harvard và là một tác giả hiếm hoi viết sách pháp lý.

Tác giả/luật sư Nguyễn Ngọc Bích vừa qua đời ngày 15/3/2023. Là một trong những luật sư Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp Harvard và là một tác giả hiếm hoi viết sách pháp lý.

Những tựa sách của ông do NXB Trẻ phát hành gồm: Tài ba của luật sư và Tư duy pháp lý của luật sư. Đây là hai tựa sách được nhiều thế hệ luật sư và những người muốn tìm hiểu pháp luật tin tưởng tìm đọc.

NXB TRẺ

Cre ảnh: Hoàng Tường

Các Tin Tức Khác