Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Ký hợp đồng xuất bản bản tiếng Việt tác phẩm "Bên kia cầu vồng" - giáo trình hay về giáo dục mầm non Steiner-Waldorf quốc tế
Cập nhật ngày: 17/11/2020

Chiều 16/11, tại NXB Trẻ diễn ra lễ ký hợp đồng xuất bản bản tiếng Việt tác phẩm "Bên kia cầu vồng" (nguyên tác: Beyond the Rainbow Bridge - tác giả Barbara J. Patterson & Pamela Bradley) giữa Công ty TNHH MTV NXB Trẻ và Công ty TNHH Steiner-Waldorf Việt Nam.

"Bên kia cầu vồng" là một tác phẩm nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục mầm non Steiner-Waldorf quốc tế. Cuốn sách tóm tắt những giai đoạn phát triển và nhu cầu của trẻ nhỏ; giới thiệu đầy đủ các nguyên tắc và phương pháp giáo dục căn bản áp dụng trong trường mầm non Steiner. Đồng thời tác giả cung cấp nhiều hướng dẫn và những câu giải đáp hữu ích cho phụ huynh về mọi vấn đề trong việc nuôi dạy trẻ.

"Bên Kia Cầu Vồng" được chọn để chuyển ngữ và xuất bản tại Việt Nam trong thời điểm này để đáp ứng những nhu cầu và nguyện vọng từ phụ huynh, giáo viên và học viên đã từng quen biết với giáo dục Steiner. Họ muốn có một tài liệu đầy đủ, rõ ràng để tham khảo mỗi khi cần. Đồng thời, phiên bản tiếng Việt sẽ giúp nhiều phụ huynh khác biết đến nền giáo dục Steiner-Waldorf. Một số tác phẩm tương tự cũng sẽ được chuyển ngữ và xuất bản trong tương lai.

Hiệp Hội Giáo dục Steiner-Waldorf Việt Nam là một tổ chức giáo dục thành lập để hỗ trợ các trường học, giáo viên, học viên và phụ huynh có nguyện vọng thực hành một chương trình giáo dục toàn diện cho trẻ em. Giáo dục Steiner-Waldorf là một phương pháp hiện đại đáp ứng cho nguyện vọng này.

NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

Các Tin Tức Khác