Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Hoạt động xuất bản đã trực tiếp góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng
Cập nhật ngày: 08/02/2020

Nhà xuất bản Trẻ là một trong những đơn vị triển lãm sách về Đảng tại Thư viện Quốc Gia Việt Nam (Hà Nội) từ 2/2 đến 9/2 nhằm phục vụ các đại biểu, nhân dân đến tham quan nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020). Triễn lãm do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm, trưng bày sách, tài liệu về Đảng.

Tại triển lãm, ông Dương Thành Truyền (Chủ tịch HĐQT NXB Trẻ) đã hân hạnh giới thiệu sách 'Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh' khổ nhỏ với ông Võ Văn Thưởng (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương); ông Nguyễn Mạnh Hùng (Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông), ông Hoàng Vĩnh Bảo (Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông), ông Phùng Khánh Tài (Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam) cùng đại diện Cục xuất bản, Hội xuất bản Việt Nam…

Triển lãm sách trưng bày khoảng 10.000 cuốn sách về Đảng được xuất bản qua các thời kỳ, nhằm giới thiệu một cách tổng quan về quá trình thành lập, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm cũng nhằm giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng nhiều lãnh đạo các Bộ, Ngành đã tới dự.

Hoạt động xuất bản đã trực tiếp góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tới dự Triển lãm.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định: Ngay từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành vận động cách mạng, những cuốn sách, tài liệu đầu tiên đã trở thành vũ khí sắc bén trong việc tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân đứng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc.

"Có thể nói cuốn sách "Đường Kách mệnh" của đồng chí Nguyễn Ái Quốc được in vào năm 1927 là cuốn sách cách mạng đầu tiên do chính những người thợ in Việt Nam làm ra bằng những phương tiện hết sức thô sơ, đã trở thành cẩm nang cách mạng cho lớp cán bộ đầu tiên của Đảng.

Trong thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, sách báo Cách mạng đã góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc, kêu gọi toàn dân đứng lên giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Cách mạng tháng Tám thành công đã đưa nước ta vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình", ông Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định.

Hoạt động xuất bản đã trực tiếp góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng, những cuốn sách, tài liệu đầu tiên đã trở thành vũ khí sắc bén trong việc tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân đứng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định, với vai trò là một bộ phận của công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng, trong gần 70 năm qua hoạt động xuất bản đã trực tiếp góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Hoạt động xuất bản đã trực tiếp góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng
Triển lãm trưng bày khoảng 10.000 cuốn sách.

Triển lãm trưng bày khoảng 10.000 cuốn sách được xuất bản qua các thời kỳ, nhằm thông qua nội dung sách trưng bày, giới thiệu một cách tổng quan về quá trình thành lập Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Triển lãm sách góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khẳng định niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Trong thời gian diễn ra triển lãm từ ngày 2- 9/2/2020, ngoài khu vực trưng bày chính của Triển lãm, các nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; Lý luận Chính trị; Công an nhân dân; Quân đội nhân dân; Thông tin và Truyền thông; Trẻ tổ chức các khu trưng bày sách; các sự kiện giới thiệu sách mới chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; giao lưu, tọa đàm giữa tác giả với bạn đọc.

Những hình ảnh tại triển lãm sách: 

Hoạt động xuất bản đã trực tiếp góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng
Các đại biểu đi thăm các gian trưng bày sách.
Hoạt động xuất bản đã trực tiếp góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng
Tại khu vực ngoài trời, BTC thiết kế không gian để trưng bày mô hình sách tiêu biểu và khu gian hàng phục vụ
Hoạt động xuất bản đã trực tiếp góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng
Thông qua Triển lãm sách, Ban Tổ chức mong muốn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khẳng định niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Hoạt động xuất bản đã trực tiếp góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng
10.000 cuốn sách được xuất bản được trưng bày tại Triển lãm sách kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hoạt động xuất bản đã trực tiếp góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng
Nhiều tư liệu quý được trưng bày tại Triển lãm. 
Hoạt động xuất bản đã trực tiếp góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng
Độc giả nhí say sưa đọc lịch sử Việt Nam bằng tranh - Nxb Trẻ
Hoạt động xuất bản đã trực tiếp góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng
Triển lãm kéo dài tới hết ngày 9/2 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

Theo báo Vietnamnet

Các Tin Tức Khác