Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Hai ấn phẩm đặc biệt cho Tháng Thanh niên 2021
Cập nhật ngày: 22/03/2021

Chào mừng tháng Thanh niên 2021 và kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, NXB Trẻ giới thiệu đến bạn đọc hai ấn phẩm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng toàn diện cho đoàn viên thanh niên là: “Thư gửi thanh niên – Tuyển chọn các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên” và “Lịch sử Đoàn Thanh niên nông thôn và vùng ven Sài Gòn - Gia Định trong chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975”.

“Thư gửi thanh niên – Tuyển chọn các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên” là tựa sách mới nhất trong Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh được phát hành nhân chương trình Tháng ba Sách Trẻ của NXB Trẻ. Sách tập hợp các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên từ năm 1920 đến 1969. Các bài viết được sắp xếp theo thứ tự thời gian, có chú giải cùng hình ảnh minh họa nhằm làm rõ thêm tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên. Đây là tài liệu cần thiết cho đoàn viên thanh niên, các tổ chức, cá nhân làm công tác Đoàn, nhất là trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh.

“Lịch sử Đoàn Thanh niên nông thôn và vùng ven Sài Gòn - Gia Định trong chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975” do Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM và CLB Truyền thống Thành đoàn biên soạn. Tập sách nối tiếp những công trình về một thời hoa lửa của đoàn viên thanh niên TP, như: “Theo nhịp khúc lên đàng”, “Tuổi trẻ Sài Gòn - Mậu Thân 1968”, “Đội Thanh niên cận vệ Thành Đoàn”, “Căn cứ Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định trong kháng chiến chống Mỹ”, “Thành Đoàn cùng quân và dân Sài Gòn - Gia Định tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh”…

Bìa sách “Thư gửi thanh niên – Tuyển chọn các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên".

Sách được chia thành 4 giai đoạn: thời kỳ mai phục - mật phục (1954 – 1960), thời kỳ đồng khởi - quật khởi (1960 – 1965), thời kỳ phong trào 5 xung phong - “Đánh cho Mỹ cút” (1965 – 1973), thời kỳ “Đánh cho ngụy nhào” - Giải phóng Sài Gòn (1973 – 1975) được khai thác từ nhiều tư liệu thực tế sinh động trong kháng chiến, đúc rút kinh nghiệm từ xác định mục tiêu lý tưởng, nhiệm vụ cụ thể đến hình thái tổ chức và phương thức hành động. Có thể nói, lần đầu có một tác phẩm sách khai thác khá đầy đủ về lịch sử đấu tranh của tuổi trẻ vùng ven và nông thôn Sài Gòn - Gia Định, góp phần tích cực vào chiến thắng cuối cùng của dân tộc vào mùa Xuân năm 1975.

Ngọc Tuyết/Đảng bộ TPHCM

Các Tin Tức Khác