Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

DIỄN ĐÀN "HỌC NHỮNG ĐIỀU HAY TỪ SÁCH DI SẢN HỒ CHÍ MINH"
Cập nhật ngày: 08/06/2020

Trung tâm học tập cộng đồng phường Bến Nghé phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể phường tổ chức Diễn đàn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề "Học những điều hay từ sách di sản Hồ Chí Minh" ngày 5-6-2020. Tại buổi diễn đàn, hơn 50 đại biểu của ban điều hành khu phố, giáo viên, sinh viên được giới thiệu 2 tác phẩm "Lịch sử nước ta", "Đời sống mới" để phát động hội viên khuyến học và các em học sinh, sinh viên khu phố đọc và cảm nhận.

Tham dự có các đồng chí: Đào Đức Thiện, đại diện Nhà xuất bản trẻ TPHCM; Lê Thị Tự, Chủ tịch Hội khuyến học Quận 1; Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1; Thái Thị Kim Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; cùng đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1, Phòng Văn hóa và thông tin Quận 1. Đồng chí Tạ Hoàng Sự, Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng phường chủ trì.

Tác phẩm "Lịch sử nước ta" do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác vào đầu tháng 2/1942 với 115 trang chứa đựng 208 câu thơ lục bát, ca ngợi tinh thần bất khuất của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước, kêu gọi các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước cùng đứng lên làm cách mạng dân tộc, giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, chuẩn bị cho cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945.

Tác phẩm "Đời sống mới" của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh Tân sinh viết xong vào ngày 20/3/1947, trong đó kêu gọi nhân dân tiếp tục chiến đấu với "giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm". Sách viết theo hình thức hỏi đáp, có 19 câu vắn tắt, rõ ràng, cụ thể, áp dụng cho tầng lớp nhân dân và các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng tác phẩm "Lịch sử nước ta", "Đời sống mới" vẫn còn nguyên giá trị, có tác dụng và ý nghĩa trong mọi thời đại. Các tác phẩm này đã giáo dục cho chúng ta phải biết thế hệ trẻ hôm nay cần phải tôi luyện, thử thách nhằm góp phần trong công cuộc xây dựng và bảo vệ những giá trị lịch sử của dân tộc, phải biết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Đối với cán bộ phải gương mẫu trong tác phong, ngôn phong khi tiếp xúc với người dân và phải biết cần, kiệm, liêm chính; không nịnh hót, tham lam; cần tăng cường vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh, bỏ các hủ tục lạc hậu; cần phải khuyến khích người thân trong gia đình và cộng đồng cùng đọc để cảm nhận sâu sắc bài học quý giá, thiêng liêng, để tự hào, tự tin phát huy truyền thống vinh quang của dân tộc.

(Theo Ngọc Tiến/Cột cờ Thủ Ngữ)

Các Tin Tức Khác