Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định gì để thắng trận Điện Biên Phủ?
Cập nhật ngày: 06/05/2024

Không có quyết định sáng suốt và dũng cảm hoãn việc mở chiến dịch đã định ngày 25/1/1954 để thay đổi cách đánh thì đã không thể có chiến thắng toàn vẹn ngày 7/5/1954.

Quan điểm duy vật lịch sử coi trọng vai trò của quần chúng, nhưng đồng thời cũng khẳng định vai trò quan trọng của cá nhân trong lịch sử.

Không có quyết định sáng suốt và dũng cảm hoãn việc mở chiến dịch đã định ngày 25/01/1954 để thay đổi cách đánh (từ chiến thuật “Đánh nhanh, thắng nhanh” sang chiến thuật “đánh chắc, tiến chắc”) thì đã không thể có chiến thắng toàn vẹn ngày 07/5/1954 của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Công đóng góp ấy của Đại tướng Tổng tư lệnh chỉ huy chiến dịch thực sự là một công tích đáng ghi vào lịch sử. Điều đó được khẳng định cả phía ta và phía địch.

Để giành được thắng lợi cuối cùng trọn vẹn ở chiến trường Điện Biên Phủ, quân dân ta đã được lãnh đạo bởi đường lối đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một Bộ Chính trị sáng suốt, lại được chiến đấu dưới lá cờ chỉ huy của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người được gọi là “người anh cả của quân đội nhân dân”, vị tướng mà tướng soái nước ngoài đã mệnh danh là “một trong những tướng soái ưu tú nhất của thế giới và của mọi thời đại”.

Tướng Peter McDonald, từng phục vụ 32 năm trong quân đội Hoàng gia Anh và từng sống ở 26 nước, cuối đời là tác giả bộ sách mang tên Lịch sử thế giới đã viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

“Ông đã chứng tỏ những phẩm chất siêu quần trong mọi địa hạt cơ bản của chiến tranh. Về mặt chiến lược, ông có tầm nhìn sâu xa và biết thâu tóm được những vấn đề cốt lõi nổi lên từ những sự kiện bộn bề. Về mặt chiến thuật, ông là bậc thầy trong nghệ thuật chiến tranh du kích. Trong khi cầm quân, ông luôn chủ trương ra những quyết định của người đứng trên hiện trường, hiểu chắc hoàn cảnh và thời điểm thuận lợi nhất cho hành động”.

Ông nói rằng chính tướng Pháp Marcel Bigeard từng chiến đấu ở Điện Biên Phủ với cấp bậc đại tá, đã nói với ông:

“Tướng Giáp đã chỉ huy thắng lợi bộ đội của mình suốt một thời gian đặc biệt dài, trước nay chưa từng có”.

Bigeard cũng cảm thấy một niềm kính trọng lớn đối với những người Việt Nam: “Họ dũng cảm, ngay thẳng, thông minh, cần cù” và ông nói thêm với một lòng chân thành đầy xúc động: “Người Việt yêu chúng tôi, và chúng tôi, người Pháp, chúng tôi cũng yêu mến họ. Một ngày rồi đây, chúng tôi sẽ kết duyên với nhau...”

Đến tướng Mỹ William C.Westmoreland sau này cũng thừa nhận: “Những phẩm chất làm nên một người cầm quân lớn, như khả năng quyết đoán, sức mạnh tinh thần, năng lực tập trung, và một trí tuệ thông minh gắn kết những cái đó làm một; tất cả những phẩm chất ấy, ông đều có. Ông thực là một con người rất quyết đoán, một tướng soái vĩ đại”.

Tất cả những tính từ tốt đẹp nhất đã được các tướng lĩnh và nhân vật nước ngoài sử dụng để đánh giá tài năng của vị Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chỉ có một điều họ chưa nói được, là đức tính khiêm tốn đối với tự mình và thương yêu đối với quân sĩ - một khía cạnh thể hiện nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

THEO BÁO ZNEWS

Các Tin Tức Khác