Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Cuốn sách và tôi - Vương Hồng Sển
Cập nhật ngày: 15/03/2010

Học giả Vương Hồng Sển đã viết Cuốn sách và Tôi dày hơn 400 trang này trong năm 1984. Sách do Nhà xuất bản Trẻ phát hành nhân dịp Hội sách TP. HCM lần 6.

Tác phẩm đề cập nhiều vấn đề xung quanh nghệ thuật chơi sách, những kinh nghiệm cá nhân và những tư liệu rút ra từ những sách mà cụ Vương Hồng Sến tâm đắc. Kèm theo những luận cứ đó là đầy đủ những dẫn chứng xác thực, cung cấp cho người đọc nhiều thông tin bổ ích. Những kinh nghiệm này có thể rất cần cho bất cứ một người-chơi-sách nào, đặc biệt là những người trẻ. Ngoài ra,  độc giả còn có thể thấy được sự hòa trộn của tính tài tử (chơi sách) và tính bác học (đọc sách) của con người tài hoa Vương Hồng Sển trong di cảo này.
Đoàn Phú - Phụ Nữ Online
Các Tin Tức Khác