Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Cửa hàng sách NXB Trẻ thông báo nghỉ 2 ngày
Cập nhật ngày: 26/03/2013

Do tham dự Hội nghị CNVC năm 2013, Cửa hàng giới thiệu sách NXB Trẻ xin thông báo tạm nghỉ 02 ngày:

- 16 giờ 00 chiều ngày thứ sáu 29/03/2012

- Và cả ngày thứ bảy 30/03/2013.

 

Cửa hàng sẽ mở cửa phục vụ lại vào ngày thứ hai 01/04/2013.

Riêng chương trình BÁN SÁCH ĐỒNG GIÁ tại Sân NXB Trẻ vẫn mở cửa phục vụ như thường lệ.

CHS NXB Trẻ

Các Tin Tức Khác