Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Cửa hàng sách Nhà xuất bản Trẻ tạm nghỉ
Cập nhật ngày: 29/06/2012

Thông báo về thời gian tạm nghỉ để kiểm kê của Cừa hàng sách Nhà xuất bản Trẻ

Kể từ ngày 01/07/2012 đến 10/07/2012; Cửa hàng giới thiệu sách Nhà xuất bản Trẻ, địa chỉ số 161B Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM tạm nghỉ để kiểm kê và sắp xếp lại hàng hóa. Cửa hàng sách NXB Trẻ sẽ mở cửa phục vụ lại vào ngày thứ tư 11/07/2012. 

Trân trọng thông báo cùng bạn đọc. 


CHS NXB Trẻ
Các Tin Tức Khác