Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

CẨM NANG KHUYẾN ĐỌC
Cập nhật ngày: 17/11/2022

Cẩm nang khuyến đọc là quà tặng của NXB Trẻ gửi đến bạn đọc, nhằm hỗ trợ việc chọn sách cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt hữu ích đối với việc chọn sách và khuyến khích đọc sách cho trẻ em. Nội dung cẩm nang thiết thực, dễ áp dụng, và phù hợp với hoàn cảnh gia đình Việt Nam.

Đọc và tải cẩm nang khuyến đọc ở link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1cx2DTihZa1g5UfuoR2c6dfu8MPh8jHZA/view?usp=share_link

NXB TRẺ

Các Tin Tức Khác