Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Ấn tượng Trần Văn Giàu
Cập nhật ngày: 24/12/2012

Trần Văn Giàu - Dấu ấn trăm năm là tập sách được thực hiện nhân tưởng niệm hai năm ngày mất của ông. Nói như nhiều nhà nghiên cứu, ở GS Trần Văn Giàu có hình ảnh của “tam vị nhất thể”: Ông vừa là một nhà trí thức yêu nước và cách mạng, vừa là một nhà sư phạm, vừa là một nhà nghiên cứu khoa học.

Tập sách gồm hai phần:

Phần 1 -Dấu ấn Trần Văn Giàutrình bày những hoạt động phong phú của ông trên 3 lĩnh vực: chính trị, giáo dục và khoa học xã hội. Phần 2 - Di sản Trần Văn Giàu đề cập những công trình mà ông để lại cho đời sau khi vĩnh viễn ra đi ở tuổi 100. Đó là hơn 150 tác phẩm lớn nhỏ, là giải thưởng khoa học mang tên ông, là các tổ chức khoa học do ông sáng lập và chủ trì cùng những tư liệu ảnh quý… Cuốn sách không chỉ phác họa chân dung GS Trần Văn Giàu một cách tương đối hoàn chỉnh, mà qua đó còn tái hiện một giai đoạn có nhiều biến động trong lịch sử nước nhà, nhất là lịch sử vùng đất Nam bộ. Đặc biệt, sách còn có những thông tin quý chưa được công bố trước đó, nhằm ghi lại đầy đủ cuộc đời và sự nghiệp một con người luôn nghĩ đến những việc ích nước lợi dân.

Sách do TS Phan Văn Hoàng, TS Quách Thu Nguyệt, nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Xuất tổ chức thực hiện, Nhà xuất bản Trẻ phát hành tháng 12.2012.

Hà Xuân

(Nguồn: Thanh Niên)

Các Tin Tức Khác