Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

TỦ SÁCH CHUYỂN ĐỔI SỐ

 • TỦ SÁCH CHUYỂN ĐỔI SỐ - BÍ QUYẾT LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI ĐI LÀM

  ✍ "Chuyển đổi số" là một quá trình ảnh hưởng tới tất cả mọi cá nhân và doanh nghiệp trong thời đại số hiện nay.

  Nhân ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10, NXB Trẻ giới thiệu Tủ sách Chuyển đổi số, với nội dung phản ánh:

  - Bản chất, bức tranh chung, các xu hướng lớn, sự tác động của chuyển đổi số

  - Marketing trong thời đại số

  - Những khía cạnh áp dụng cho doanh nghiệp để duy trì lợi thế cạnh tranh

  - Kỹ năng mỗi cá nhân cần trang bị thêm để thích nghi và làm việc hiệu quả trong hoàn cảnh mới

Tác Phẩm