Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

SÁCH ĐẠT GIẢI SÁCH QUỐC GIA

 • SÁCH NXB TRẺ ĐẠT GIẢI THƯỞNG HAY-SÁCH ĐẸP/ GIẢI THƯỞNG SÁCH QUỐC GIA QUA CÁC NĂM


  2010: 
  Sách hay:  1000 năm Thăng Long - Hà Nội - Nguyễn Vinh Phúc
  Sách đẹp:  Hà Nội - Thành phố nghìn năm - Nguyễn Vinh Phúc

  2012:
  Sách hay: Võ Nguyên Giáp - Hào khí trăm năm - Trần Thái Bình
  Sách đẹp: Bộ sách “Mỗi nhà văn một tác phẩm”

  2013:
  Sách hay: Nhật ký sen trắng - Cao Huy Thuần
  Sách đẹp: 
  - Có 2 con mèo ngồi bên cửa sổ - Nguyễn Nhật Ánh
  - Họ trở thành nhân vật của tôi - Hồ Anh Thái

  2015:
  Sách hay:
  - Thơ Thụy Anh - Thụy Anh 
  - Những đứa con rải rác trên đường - Hồ Anh Thái
  Sách đẹp:
  - Chúc một ngày tốt lành - Nguyễn Nhật Ánh

  2016:
  Sách hay: Truyện Kiều - Hội Kiều học biên soạn

  2018:
  Sách đẹp: Đá hát, Âm thanh cầu thang gỗ, Bên cạnh rong rêu (3 tập) - Tạ Mỹ Dương
  2020:
  Giải B: Sài Gòn của em (2 cuốn) - Lê Thư, Hoàng Nguyên, Thiện Kiều

  2021:
  Giải B: Chuyện của anh em nhà Mem & Kya - Nguyễn Quang Thiều, Kim Duẩn minh họa

Tác Phẩm