nxbtre nxbtre nxbtre nxbtre nxbtre nxbtre


Lượt truy cập: 21231150
Trực tuyến: 24
Mầm Non  
Trang | 1 2 3 4 37 » Cuối 
 
         

Giá bán: 23.000 VNĐ

KIẾN THỨC BÉ THƠ - CHỜ MẸ SINH EM
Tác Giả: NHIỀU TÁC GIẢ


Kiến thức bé thơ là bộ sách rất đặc biệt và vô cùng cần thiết, hướng đến các bé ở lứa tuổi mẫu giáo.

Việc dạy con biết lễ phép, biết lịch sự, biết tự chăm sóc, biết tránh những mối nguy… là hết sức cần thiết, nhưng trẻ rất cần những ví dụ hình tượng và cụ thể để những lời khuyên răn của cha mẹ không chỉ là những “ý niệm chung chung”.

Từ những ví dụ rất sinh động và cụ thể trong bộ sách Kiến thức bé thơ, trẻ sẽ dễ dàng áp dụng vào cuộc sống, từ đó sớm hình thành nếp sống và nhân cách tốt đẹp nơi trẻ.

Bộ sách KIẾN THỨC BÉ THƠ gồm 6 tập:

Bé chơi mà học

Bé đi mẫu giáo

Bé ơi, cẩn thận đấy

Chờ mẹ sinh em

Bé sạch, bé khỏe

Bé học phép lịch sự  

         

Giá bán: 23.000 VNĐ

KIẾN THỨC BÉ THƠ - BÉ SẠCH, BÉ KHỎE
Tác Giả: NHIỀU TÁC GIẢ


Kiến thức bé thơ là bộ sách rất đặc biệt và vô cùng cần thiết, hướng đến các bé ở lứa tuổi mẫu giáo.

Việc dạy con biết lễ phép, biết lịch sự, biết tự chăm sóc, biết tránh những mối nguy… là hết sức cần thiết, nhưng trẻ rất cần những ví dụ hình tượng và cụ thể để những lời khuyên răn của cha mẹ không chỉ là những “ý niệm chung chung”.

Từ những ví dụ rất sinh động và cụ thể trong bộ sách Kiến thức bé thơ, trẻ sẽ dễ dàng áp dụng vào cuộc sống, từ đó sớm hình thành nếp sống và nhân cách tốt đẹp nơi trẻ.

Bộ sách KIẾN THỨC BÉ THƠ gồm 6 tập:

Bé chơi mà học

Bé đi mẫu giáo

Bé ơi, cẩn thận đấy

Chờ mẹ sinh em

Bé sạch, bé khỏe

Bé học phép lịch sự  

         

Giá bán: 23.000 VNĐ

KIẾN THỨC BÉ THƠ - BÉ ƠI CÂN THẬN ĐẤY!
Tác Giả: NHIỀU TÁC GIẢ


Kiến thức bé thơ là bộ sách rất đặc biệt và vô cùng cần thiết, hướng đến các bé ở lứa tuổi mẫu giáo.

Việc dạy con biết lễ phép, biết lịch sự, biết tự chăm sóc, biết tránh những mối nguy… là hết sức cần thiết, nhưng trẻ rất cần những ví dụ hình tượng và cụ thể để những lời khuyên răn của cha mẹ không chỉ là những “ý niệm chung chung”.

Từ những ví dụ rất sinh động và cụ thể trong bộ sách Kiến thức bé thơ, trẻ sẽ dễ dàng áp dụng vào cuộc sống, từ đó sớm hình thành nếp sống và nhân cách tốt đẹp nơi trẻ.

Bộ sách KIẾN THỨC BÉ THƠ gồm 6 tập:

Bé chơi mà học

Bé đi mẫu giáo

Bé ơi, cẩn thận đấy

Chờ mẹ sinh em

Bé sạch, bé khỏe

Bé học phép lịch sự  

         

Giá bán: 23.000 VNĐ

KIẾN THỨC BÉ THƠ - BÉ HỌC PHÉP LỊCH SỰ
Tác Giả: NHIỀU TÁC GIẢ


Kiến thức bé thơ là bộ sách rất đặc biệt và vô cùng cần thiết, hướng đến các bé ở lứa tuổi mẫu giáo.

Việc dạy con biết lễ phép, biết lịch sự, biết tự chăm sóc, biết tránh những mối nguy… là hết sức cần thiết, nhưng trẻ rất cần những ví dụ hình tượng và cụ thể để những lời khuyên răn của cha mẹ không chỉ là những “ý niệm chung chung”.

Từ những ví dụ rất sinh động và cụ thể trong bộ sách Kiến thức bé thơ, trẻ sẽ dễ dàng áp dụng vào cuộc sống, từ đó sớm hình thành nếp sống và nhân cách tốt đẹp nơi trẻ.

Bộ sách KIẾN THỨC BÉ THƠ gồm 6 tập:

Bé chơi mà học

Bé đi mẫu giáo

Bé ơi, cẩn thận đấy

Chờ mẹ sinh em

Bé sạch, bé khỏe

Bé học phép lịch sự  

         

Giá bán: 23.000 VNĐ

KIẾN THỨC BÉ THƠ - BÉ ĐI MẪU GIÁO
Tác Giả: NHIỀU TÁC GIẢ


Kiến thức bé thơ là bộ sách rất đặc biệt và vô cùng cần thiết, hướng đến các bé ở lứa tuổi mẫu giáo.

Việc dạy con biết lễ phép, biết lịch sự, biết tự chăm sóc, biết tránh những mối nguy… là hết sức cần thiết, nhưng trẻ rất cần những ví dụ hình tượng và cụ thể để những lời khuyên răn của cha mẹ không chỉ là những “ý niệm chung chung”.

Từ những ví dụ rất sinh động và cụ thể trong bộ sách Kiến thức bé thơ, trẻ sẽ dễ dàng áp dụng vào cuộc sống, từ đó sớm hình thành nếp sống và nhân cách tốt đẹp nơi trẻ.

Bộ sách KIẾN THỨC BÉ THƠ gồm 6 tập:

Bé chơi mà học

Bé đi mẫu giáo

Bé ơi, cẩn thận đấy

Chờ mẹ sinh em

Bé sạch, bé khỏe

Bé học phép lịch sự  

         

Giá bán: 23.000 VNĐ

KIẾN THỨC BÉ THƠ - BÉ CHƠI MÀ HỌC
Tác Giả: NHIỀU TÁC GIẢ


Kiến thức bé thơ là bộ sách rất đặc biệt và vô cùng cần thiết, hướng đến các bé ở lứa tuổi mẫu giáo.

Việc dạy con biết lễ phép, biết lịch sự, biết tự chăm sóc, biết tránh những mối nguy… là hết sức cần thiết, nhưng trẻ rất cần những ví dụ hình tượng và cụ thể để những lời khuyên răn của cha mẹ không chỉ là những “ý niệm chung chung”.

Từ những ví dụ rất sinh động và cụ thể trong bộ sách Kiến thức bé thơ, trẻ sẽ dễ dàng áp dụng vào cuộc sống, từ đó sớm hình thành nếp sống và nhân cách tốt đẹp nơi trẻ.

Bộ sách KIẾN THỨC BÉ THƠ gồm 6 tập:

Bé chơi mà học

Bé đi mẫu giáo

Bé ơi, cẩn thận đấy

Chờ mẹ sinh em

Bé sạch, bé khỏe

Bé học phép lịch sự  

         

Giá bán: 40.000 VNĐ

10’ CÙNG CON MỖI NGÀY – CÙNG BÉ CHƠI TỪ
Tác Giả: NGuyễn Thị Thanh Thủy, Tô Hồng Vân


Chỉ cần 10 phút chơi với con mỗi ngày, cha mẹ có thể giúp bé rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho quá trình học tập khi bé bước chân vào lớp Một. Các hoạt động, các bài tập mang tính chất thách đố trong bộ sách này vừa thúc đẩy bé cố gắng, đồng thời lại rất thú vị tránh cho bé cảm giác nhàm chán, “sợ học”.

Sách được soạn thảo đáp ứng yêu cầu của bộ “CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM 5 TUỔI”, và được thiết kế để cha mẹ chơi và học cùng con.

Hãy dành “ 10 phút cùng con mỗi ngày” để giúp con chuẩn bị thất tốt trước khi vào lớp Một.

         

Giá bán: 30.000 VNĐ

10’ CÙNG CON MỖI NGÀY – CÙNG BÉ CHƠI VỚI SỐ
Tác Giả: Trương Thị Xuân Huệ, Trần Thị Thanh Huyền


Chỉ cần 10 phút chơi với con mỗi ngày, cha mẹ có thể giúp bé rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho quá trình học tập khi bé bước chân vào lớp Một. Các hoạt động, các bài tập mang tính chất thách đố trong bộ sách này vừa thúc đẩy bé cố gắng, đồng thời lại rất thú vị tránh cho bé cảm giác nhàm chán, “sợ học”.

Sách được soạn thảo đáp ứng yêu cầu của bộ “CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM 5 TUỔI”, và được thiết kế để cha mẹ chơi và học cùng con.

Hãy dành “ 10 phút cùng con mỗi ngày” để giúp con chuẩn bị thất tốt trước khi vào lớp Một.

         

Giá bán: 30.000 VNĐ

10’ CÙNG CON MỖI NGÀY – CÙNG BÉ TẬP SUY LUẬN
Tác Giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trần Thị Thanh Huyền


Chỉ cần 10 phút chơi với con mỗi ngày, cha mẹ có thể giúp bé rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho quá trình học tập khi bé bước chân vào lớp Một. Các hoạt động, các bài tập mang tính chất thách đố trong bộ sách này vừa thúc đẩy bé cố gắng, đồng thời lại rất thú vị tránh cho bé cảm giác nhàm chán, “sợ học”.

Sách được soạn thảo đáp ứng yêu cầu của bộ “CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM 5 TUỔI”, và được thiết kế để cha mẹ chơi và học cùng con.

Hãy dành “ 10 phút cùng con mỗi ngày” để giúp con chuẩn bị thất tốt trước khi vào lớp Một.

         

Giá bán: 65.000 VNĐ

10’ CÙNG CON MỖI NGÀY – CÙNG BÉ HỌC ABC
Tác Giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trần Thị Thanh Huyền


Chỉ cần 10 phút chơi với con mỗi ngày, cha mẹ có thể giúp bé rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho quá trình học tập khi bé bước chân vào lớp Một. Các hoạt động, các bài tập mang tính chất thách đố trong bộ sách này vừa thúc đẩy bé cố gắng, đồng thời lại rất thú vị tránh cho bé cảm giác nhàm chán, “sợ học”.

Sách được soạn thảo đáp ứng yêu cầu của bộ “CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM 5 TUỔI”, và được thiết kế để cha mẹ chơi và học cùng con.

Hãy dành “ 10 phút cùng con mỗi ngày” để giúp con chuẩn bị thất tốt trước khi vào lớp Một.

         

Giá bán: 11.000 VNĐ

CON MUỐN LÀ NGƯỜI TỐT
Tác Giả: Jilly Jacob


Con muốn là bộ sách giúp bé học ứng xử và trò chuyện với những người mà bé gặp hàng ngày. Các tập sách còn giúp bé bày tỏ mong muốn và làm được nhiều việc tốt, điều hay. Mời các bé tìm đọc trọn bộ gồm 9 cuốn: Con muốn vâng lời; Con muốn nói thật; Con muốn chia sẻ; Con muốn cảm ơn; Con muốn mạnh mẽ; Con muốn phụ giúp; Con muốn là người tốt; Con muốn nuôi một chú cún; Con muốn lễ phép.